Locatie

Statiunea Neptun esta una dintre cele mai elegante statiuni de pe litoralul romanesc.Situata intr-o zona cu vegetatie bogata,padurea Comorova,statiunea Neptun beneficiaza de o plaja intinsa cu nisip fin si apa curata.

Printre posibilitatile de agrement oferite de statiunea Neptun se numara un cinematograf in aer liber,Teatrul de Vara,debarcaderul,terenuri de sport,doua terenuri de minigolf,un parc de distractii,Hipodromul de la Mangalia si un sat de vacanta.De asemenea exista diverse posibilitati de practicare a sporturilor nautice pe mare sau pe lacul Neptun.

Aici se pot trata boli reumatologice,degenerative,inflamatorii,stari posttraumatismale,boli ale sistemului nervos periferic si tulburari respiratorii.

Din statiunea Neptun se pot organiza excursii in Delta Dunarii,excursii la ruinele vechii cetati Histria din secolul VII i.e.n.,la podgoriile Murfatlar,la monumentul Tropaeum Traiani de la Adamclisi dar si excursii pe litoralul bulgaresc al Marii Negre.

NOUTATI

S.C.”COVASNA ESTIVAL 2002”S.A.
Sediul : Neptun, str. Plopilor nr. 12 B, hotel Recif, jud. Constanta
NRC : J13/1277/2002
CIF : RO 14662547
 
 
 
HOTĂRÂREA nr. 1
din 30 ianuarie 2015
 
          Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul S.C. COVASNA ESTIVAL 2002 S.A., cu sediul in Neptun,str. Plopilor nr. 12 B, hotel Recif, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/1277/2002,  CIF RO 14662547, intrunita in sedinta in data de 30 ianuarie 2015, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicată şi modificată şi a actului constitutiv, avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate,
 
 
HOTARASTE:
 
Art.1 Se aproba raportul administratorului unic.
 
Art.2Se aproba retragerea de la tranzactionare a actiunilor emise de societate.
 
Art.3Se aproba pretul de 1,9 lei/actiune ce urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului.
 
Art.4Se aproba   data de 16.02.2015 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGEA si se aproba exdate data de 13.02.2015.
 
Art. 5Se imputerniceşte Dl. George Sergiu Niculescu, sa publice prezenta hotarare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a si sa faca mentiunile corespunzatoare in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.
 
 
           PREŞEDINTE                                                   Secretar
         BUCOVALA ION                                       TRAISTARU ELENA